ANTISTRESOVÉ MASÁŽE – HUDEBNÍ RELAXACE – CVIČENÍ V KANCELÁŘI

Hudební relaxace

Antistresová hudební relaxace

Nabízíme možnost, jak se zbavit stresu a napětí, jak řešit různé problémy na fyzické i psychické úrovni, jak relaxovat a čerpat energii. Teoreticky i prakticky poznáváme relaxační, harmonizační a léčebné účinky hudby, zpěvu, specifických zvuků a nástrojů, které jsou známy tisíce let a zároveň jsou tyto účinky dokazovány nejmodernějšími vědeckými výzkumy.

Hudba nemusí být jen zvukovou kulisou nebo pro zábavu. Může harmonizovat, uvolňovat a léčit. Těmto možnostem se věnujeme v našich prožitkových seminářích. Využíváme účinků prastarých hudebních nástrojů a učíme naše klienty vnímat hudbu jinak. 

Působením „živé hudby“ na organismus při receptivní (pasivní) muzikoterapii ve všech oblastech vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. Je to vlastně taková zvuková masáž těla.

Antistresová hudební relaxace je forma muzikoterapie, která je definována Světovou muzikoterapeutickou federací jako použití hudby a hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních sociálních a kognitivních potřeb. Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby.

Skupinová hudební relaxace

Pasivní

Zvuková lázeň - komplexní skupinová zvuková relaxace s různými nástroji. Lidé leží v pohodlné pozici na zádech a vnímají působení jednotlivých zvuků na tělo a mysl. Zvuky harmonizují, zbavují stresu, napětí, léčí potíže na fyzické i psychické úrovni.

Aktivní

Při společné tvorbě „živé hudby“ (aktivní muzikoterapie) dochází k propojení všech účastníků, k hlubokému prožitku z vlastního projevu, k intenzivnímu kontaktu se sebou samým a k možnosti získávání či znovunabytí důvěry v oblasti mezilidských vztahů. Jedinec získává nové dovednosti a obohacuje svůj život o nové zkušenosti. Hra na hudební nástroje má pozitivní vliv na motorický rozvoj, zbavuje stresu, napětí a má léčebné účinky.

Společné bubnování, cvičení různých rytmů, pohyb, tanec, nacvičení společné skladby, tónové trubice, didgeridoo, tibetské mísy, hry, vzájemná komunikace v prostoru pomocí zvuku.

Ukázka „kancljógy“, masáží a automasáží.

Individuální hudební relaxace

Pokud se někdo necítí na to, zúčastňovat se skupinových akcí, nabízíme individuální relaxace.

Při antistresové hudební relaxaci se používají původní hudební nástroje, které mají průkazné relaxační, harmonizační a léčebné účinky. Rezonanční lehátko, hangy, gongy, tibetské mísy, deštné hole, didgeridoo, bubny a další nástroje.

Základem trvalého, vysokého a kvalitního výkonu je zdravý,
uvolněný a odpočatý člověk.